Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Romsdal kystlag

på kystlaget sitt anlegg på Nøisomhed.

Mandag 26. november 2018 kl. 18.00.

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Skifte av bankforbindelse
  4. Oppta nytt lån på kr 300.000
  5. Innbetaling av nåværende lån på kr 246.000

Med vennlig hilsen

Romsdal kystlag

styret