Romsdal Kystlag skal fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur.

Det skal legges særlig vekt på bevaring og allmen bruk av:

  • Tradisjonelle fartøyer og båter, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig, som er særegne for distriktet.
  • Håndtverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, mat- og klestradisjoner.