Veiledninger

Her finner du veiledninger, rutiner, og tekniske spesifikasjoner. Veiledninger for bruk av Brand, RKS, og Sjåa, samt lagsdrift og drift av disse hjemmesidene.

Det meste av dette vil bare være tilgjengelig for registrerte og medlemmer.

Eksempler på veiledninger som kanskje vil komme:

  • Farge-, malings- og oljekart for Brand.
  • Spesifikasjon av dimensjoner på tauverk i rigg på Brand. osv.
  • Start, gange og stopp av Brunvollen i MS Brand, (er lagt ut for registrerte).
  • Utleveringsrutine for nøkler.
  • Oversikt over godkjente skippere og motormenn på Brand.
  • Hvordan skrive artikkel på hjemmesiden.