Brunvoll - Oppstart og stopp

Motor: Brunvoll 16-22Hk, 1925, med elektrisk gløding og trykkluftstart.

Beregnet for start og stopp av motoren i MS Brand.

Gangretning: mot babord (svinghjulets retning i overkant)

Oppstartsprosedyre:

 

 1. Åpne kjølevannsinntak.
 2. Vekesmøring settes i (8 veker på 4 steder).
 3. Bevegelige deler smøres, og ta 3-4 tørn på smørehussveiva.
 4. Tørn motoren en runde, for å dra smøreolje inn i systemet.
 5. Svinghjul på topp (Hakket/streken 3-4 cm til babord for toppen).
 6. Utblåsingsventil (snøften, dekrompresjonsventil) stenges.
 7. Dysespiss stilles for maks spredning (45 grader forover mot babord).
 8. Regulator ¾ ned ved kald motor, mindre ved varm motor (varmt vær).
 9. Dieselpumpe gis 5-6 slag, mindre ved varm motor.
 10. Ventil på luftflaske åpnes.
 11. Glødning slåes på, skal være på i 20 sekunder.
 12. Innblåsningsventil åpnes og lukkes veldig kjapt.
 13. Motor starter.
 14. Ved svak start pøses på mer diesel med dieselpumpa. Ved for sterk start må regulator tas av (opp) og/eller dieseltilførsel strupes med dieselpumpa.
 15. Glødning slåes av.
 16. Ventil på luftflaske stenges.
 17. Innblåsningsventil sikres med tau.

Under gange:

 1. Sjekk dieselnivå på tanken.
 2. Sjekk at det kommer ut kjølevann.
 3. Smør bevegelige deler, og sjekk smøring på smørehuset, minst en gang i timen.
 4. Sjekk at lading er ok, og at alt ellers ser ok ut.
 5. Spredning skal alltid være på maks spredning, utenom ved gange på mer enn halv fart.

Stopp av motor:

 1. Motor skal være varm (kjørt i min 15 minutter)
 2. Lad luft:
   - Åpne manometer
   - Ventil på luftflaske åpnes
   - Ventil ved motor åpnes
   - Lad til manometer er på 10 kg/cm2, men ikke lenger tid enn at det går å holde midt på laderøret.
   - Lad eventuelt i flere omganger. (lading kan også gjøres i full fart)
 3. Holde dieselpumpe oppe (strupe tilførselen) og motor stanser
 4. Veker tas ut, (8 veker på 4 steder).
 5. Spissen stilles til åpen posisjon.
 6. Utblåsingsventil ”snøften” åpnes, og Svinghjul på topp (Hakket/streken rett opp). ”snøften” stenges.
 7. Kjølevannsinntaket stenges.
 8. Fettkopper dras til.
 9. El-forbrukere slåes av.
 10. Oljesøl tørkes opp.


Problemer og diverse:

 1. Motor går feil vei, er et tegn på at man er for treg med innblåsningsventilen:
   - strup dieseltilførselen (hold oppe pumpa) til motoren nesten stopper, og gi noen slag med pumpa til den kommer i gang igjen, forhåpentligvis rett vei.
 2. Ladeflaska inneholder avgasser fra forbrenningen, og kan inneholde diesel hvis det lades ved kald motor (ufullstendig forbrenning). Rester fra før kan finnes på flaska. Det bør derfor heller ikke bli for varmt inn mot flaska. Den kan eksplodere, hvilket du trolig bare får sjansen til å oppleve en gang.
 3. Dysespredning. Når hendelen står skrått framover mot babord, spres dieselen maksimalt utover i sylinderen. Når hendelen står skrått bakover mot babord, sendes dieselen rett ned i sylinderen.