De gamle grindene for storbåtnaustet skal vekk, de var ikke lenger brukbare. De blir trolig brent opp.

Det er mye god brenne (og lite spiker), men må tørkes før bruk i ovn. Det er mye stokker i dimensjonen 5*8 og 30-35*30-35 (cm), men stort sett ikke lengre lengder enn at en en mann løfter dem. Det må altså kappes og klyves. Noen ender og noe ytterved er råttent.

Ta kontakt med styret hvis du er interessert i å få av dette til eget bruk.