Kalenderen viser at vi «har tatt fatt»på mai måned tross tidvis snøbyger og lave temperaturer. På anlegget vårt på Nøisomhed har også våren meldt seg og det pågår nå opprusting av anlegget og klargjøring av småbåter etc. etc.
Den første båten et allerede satt på sjøen og skipper Hans Petter har heist seil for en kort tur på fjorden. Veteranbåten vår «Brand» er satt på land på Båthavna for nødvendig ettersyn.
Området vårt på Nøisomhed er under utvikling, og vi har «lagt ut» en flytebrygge med sikker adkomst til land. Utliggere på bryggen er under tilpasning slik at lagets robåter kan legges trygt til bryggen.
 
Vi i styret i Kystlaget ønsker å «skape økende interesse/ aktivitet» på Kystkultursenteret på Nøisomhed og
inviterer medlemmer og andre interesserte til en orientering/ prat/ omvisning på anlegget og ikke minst Storbåtnaustet.
Tidspunkt: Tirsdag 10 mai kl. 16.00.
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede på
tlf. 47904725 om det ønskes ytterligere opplysninger i forkant av omvisningen.